logo

Ngôi nhà đơn giản’ của MUJI là một ngôi nhà gỗ một tầng cho lối sống đa dạng

Tiếp tục bước vào môi trường sống toàn diện, MUJI đã tiết lộ kế hoạch cho một ngôi nhà gỗ một tầng được thiết kế để hỗ trợ các cách sống đa dạng. Được gọi là ‘ngôi nhà đơn giản, ngôi nhà được xây dựng để phù hợp với nhiều thế hệ và nhiều lối sống khác nhau. Ngôi nhà hiện chỉ có ở Nhật Bản, đã được thiết kế cho một quốc gia đang đối phó với sự thay đổi dân số như tỷ lệ sinh giảm, công dân già và cải cách công việc / cuộc sống chính.

Được xây dựng với chủ đề ‘kết nối với khu vườn, kết nối với gia đình, trong tâm trí, ngôi nhà đồng bằng, MUJI ‘tự hào’ bố trí một kế hoạch mở mà không có sự phân chia hoặc tách biệt cố định. Điều này tối đa hóa số lượng các chức năng tiềm năng có thể diễn ra trong nhà. Thiết kế cũng có sàn ngoài trời mở rộng để gia đình có thể vui chơi, tổ chuwac những buổi tiệc ngoài trời. Sàn gỗ này cũng bao gồm một hố lửa chìm.