logo

BSB Can Gio Resort & Spa

Dự án BSB Can Gio Resort có quy mô 10,5 ha nằm tại khu vực huyện Cần Giờ , TP HCM.

Giai đoạn 1 của dự án có diện  tích khoảng 5-6 ha.

Tổng mức đầu tư: 500 tỷ.