logo

CaoBang Museum

Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích: 2,2 ha

Diện tích xây dựng công trình: 3620 m2

Tổng diện tích sàn: 14500 m2

Mật độ xây dựng: 16,45%

Hệ số sử dụng đất: 0,64