logo

Haihoa Resort & spa

Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

Ranh giới khu đất như sau:

– Phía Bắc giáp khu dân cư xã Hải Ninh

– Phía Tây giáp rừng sản xuất

– Phía Nam giáp đường dân sinh xuống biển Hải Hòa

– Phía Đông giáp bờ biển

Tổng diện tích khu đất khoảng : 6,7 ha

Tổng mức đầu tư: 500 tỷ