logo

Hawaii Villa

Villa được thiết kế và xây dựng cho một triệu phú người Mỹ tại Hawaii. Villa nằm trên đồi và có hướng view lớn ra biển. Công trình có một bể bơi 80m2, diện tích xây dựng công trình 1200m2. Đồ án thiết kế hoàn thành với sự hợp tác giữa công ty Ag và Arqhawaii. Đồ án được thiết kế vào năm 2018.