logo

Son Tra Peninsula Project

Dự án nghiên cứu thiết kế mô hình kiến trúc nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà, quy hoạch ý tưởng do công ty SOM ( Skidmore, Owings& Merrill LLP ( Mỹ ) thực hiện.

Với sự hoàn thành về ý tưởng quy hoạch của công ty Som,  Công ty AG tiếp tục nghiên cứu giai đoạn hai của đồ án để thực thi xây dựng những khu kiến trúc nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà.

Dự án nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí kiến trúc số 02/2013 của Hội kiến trúc sư Việt Nam, nhân dịp chuyên đề về kiến trúc bền vững Đà Nẵng.