logo

THIẾT KẾ CẢNH QUAN CẦN NHỮNG KIẾN THỨC GÌ ?

Không biết là để bắt đầu Hãy để một trong những kiến trúc sư cảnh quan của chúng tôi vẽ một thiết kế để giải quyết một nhu cầu cảnh quan cụ thể hoặc toàn bộ một kế hoạch tổng thể tích hợp tất cả các ý tưởng phong cảnh của bạn. Việc trải qua quá trình thiết kế với một trong những nhà thiết kế có kinh nghiệm của chúng tôi là một cách hiệu quả về chi phí để nâng cao giá trị tài sản của bạn cho dù chúng tôi cài đặt cảnh quan hay bạn tự làm.

Phí thiết kế Chi phí của một thiết kế chủ yếu dựa trên kích thước của khu vực & Chi phí dự án sẽ được tạo cảnh quan. Thiết kế Resort điển hình bắt đầu từ 2,5% đến 10% chi phí dự án cho một kế hoạch nền trước hoặc sau (trồng bên cạnh Resort), sau đó đi lên tùy thuộc vào kích thước và độ phức tạp. Sạc một khoản phí thiết kế là cách công bằng nhất để cung cấp cho chủ nhà với thiết kế cảnh quan tốt nhất có thể trong khi đền bù cho các nhà thiết kế và kiến trúc sư của chúng tôi cho thời gian và công sức