logo

Thiết kế cảnh quan có tầm quan trọng như nào ?

Kiến trúc cảnh quan là gì và bạn đang cố gắng đạt được gì với tư cách là một kiến ​​trúc sư cảnh quan?
Một kiến ​​trúc sư cảnh quan đơn giản là một người chuyên nghiệp làm việc về phân tích và thiết kế để hài hòa sự tương tác giữa con người và môi trường một cách dễ chịu.
Khi bạn dạy, bạn dạy học sinh gì về thiết kế và kiến ​​trúc? Điều gì về thiết kế là quan trọng để bạn giao tiếp với sinh viên của bạn?
Theo tôi, giảng dạy sinh viên là một nhà thiết kế cảnh quan xuất sắc với năng lực sáng tạo hơn dựa trên thông tin phân tích là rất quan trọng. Nó luôn luôn là khó khăn để bằng lời chuyển giao phương pháp tiếp cận thiết kế tổng thể và toàn diện cho sinh viên. Do đó, chúng tôi thường cung cấp trải nghiệm học tập dựa trên dự án cho sinh viên của mình, và như là giải pháp thông thường cho mọi ngành thiết kế, chúng tôi phác họa rất nhiều bản vẽ để hiểu tiềm năng và giới hạn của trang web cũng như khái niệm thiết kế của chúng tôi. Những bản vẽ này đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp giữa chúng tôi và giữa sinh viên và khách hàng của họ