logo

THIẾT KẾ CẢNH QUAN ĐỊA TRUNG HẢI

Kiểu Phục Sinh Thuộc Địa Tây Ban Nha
Thiết kế cảnh quan Địa Trung Hải
Sau khi phục hồi nhiệm vụ Tây Ban Nha, một sự đột biến trong các loại khác của kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha và cảnh quan phát sinh.

Thời đại của các ngôi nhà thanh lịch và các khu nhà kiểu Địa Trung Hải được gọi là Phong cách Phục hưng thuộc địa Tây Ban Nha và được ưa chuộng nhất trong những năm 1920 và 1930.

Phong cách phục hưng thuộc địa Tây Ban Nha là khá giống với phong cách sứ mệnh Tây Ban Nha, có cùng một vữa, đất nung, và các yếu tố gạch đất sét.

Thiết kế kiến trúc này thường được thấy nhất trong các cấu trúc câu chuyện đơn lẻ với các khu bất động sắc màu rực rỡ, lý tưởng cho thiết kế cảnh quan Địa Trung Hải tùy chỉnh.

Cả hai kiểu Tây Ban Nha này đều ảnh hưởng đến phong cách nhà và vườn là điều hiển nhiên trên khắp miền nam California, đặc biệt là ở Santa Barbara.