logo

THIẾT KẾ CẢNH QUAN KIẾN TRÚC QUỐC GIA

Tropical Landscaping International cung cấp thiết kế cảnh quan và kiến trúc cảnh quan trên khắp châu Á, sử dụng các dịch vụ toàn diện, liên ngành về thiết kế và dịch vụ chìa khóa trao tay với các kiến trúc sư cảnh quan quốc tế của chúng tôi. Theo kịch bản tích hợp này, các kiến trúc sư cảnh quan và đội ngũ xây dựng kết hợp các nguồn lực, vai trò và khả năng để cộng tác trong suốt toàn bộ dự án từ quan niệm thông qua cài đặt. Dịch vụ này có nhiều lợi ích: một luồng công việc hiệu quả từ đầu đến cuối, một điểm tiếp xúc duy nhất để kiểm soát chất lượng, lịch trình ước tính và sản xuất được sắp xếp hợp lý, và đội ngũ lắp đặt với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp cảnh quan. Như một cộng thêm, nhân viên làm vườn và người làm vườn của chúng tôi sẵn sàng tư vấn về các yêu cầu bảo trì ngắn hạn và dài hạn cho mọi cảnh quan mà chúng tôi thiết kế và xây dựng