logo

Thiết kế cảnh quan theo chủ đề

Thiết kế khu nghỉ mát liên quan đến việc tạo ra một cộng đồng hoặc cơ sở với thiết kế theo chủ đề. Thiết kế có thể được tập trung xung quanh một tiện nghi giải trí bao gồm sân golf, bến du thuyền, khu vực biển hoặc khu bảo tồn thiên nhiên. Cộng đồng có thể là một cộng đồng dân cư vĩnh viễn hoặc một sự phát triển khách sạn / khu nghỉ mát được truy cập trên cơ sở quyền sở hữu hàng tuần hoặc khoảng thời gian. Thiết kế cảnh quan Studio cung cấp dịch vụ thiết kế khu nghỉ mát để tạo ra một môi trường thiết kế theo chủ đề. Các yếu tố thiết kế được phối hợp từ bản sắc cộng đồng cho các biển báo và thiết kế tiện nghi được sử dụng trong suốt quá trình phát triển bao gồm việc lựa chọn vật liệu cảnh quan để nâng cao chủ đề thiết kế