logo

Thiết kế cảnh quan TROP’S Seascape

 

TROP’S Seascape là một ngôi nhà cho tất cả những nét đẹp của kiến trúc cảnh quan, vì nó kết nối kỳ diệu với các đặc điểm của nước, các tác phẩm điêu khắc, lát đá khác biệt và trồng gốc. Khi đi qua Seascape, chúng ta có cảm giác đi bộ ở một nơi từ một thế giới khác, đặc biệt là vào ban đêm, khi ánh sáng suy nghĩ cẩn thận tạo cho khung cảnh một bầu không khí huyền diệu. Và cây mọc trên những hòn đảo thu nhỏ hình học trên các hồ nước. Nước là cốt lõi của thiết kế. Khi có một suy nghĩ thứ hai về thiết kế, chúng tôi nhận ra rằng toàn bộ khu vực được chia thành các đảo lớn hơn và nhỏ hơn, trông giống như chúng thực sự “trôi nổi” trên mặt nước.

Hồ bơi khổng lồ là một cơ thể lớn của nước, được thiết kế hữu cơ như là phần trung tâm của cảnh quan. Cư dân của mỗi tòa tháp có thể thưởng thức quan điểm của hồ bơi được thiết kế đặc biệt này. Vào ban đêm, nước phát triển trong bóng tối, làm sáng toàn cảnh

là một ngôi nhà cho tất cả những nét đẹp của kiến trúc cảnh quan, vì nó kết nối kỳ diệu với các đặc điểm của nước, các tác phẩm điêu khắc, lát đá khác biệt và trồng gốc. Khi đi qua Seascape, chúng ta có cảm giác đi bộ ở một nơi từ một thế giới khác, đặc biệt là vào ban đêm, khi ánh sáng suy nghĩ cẩn thận tạo cho khung cảnh một bầu không khí huyền diệu. Và cây mọc trên những hòn đảo thu nhỏ hình học trên các hồ nước. Nước là cốt lõi của thiết kế. Khi có một suy nghĩ thứ hai về thiết kế, chúng tôi nhận ra rằng toàn bộ khu vực được chia thành các đảo lớn hơn và nhỏ hơn, trông giống như chúng thực sự “trôi nổi” trên mặt nước. Hồ bơi khổng lồ là một cơ thể lớn của nước, được thiết kế hữu cơ như là phần trung tâm của cảnh quan. Cư dân của mỗi tòa tháp có thể thưởng thức quan điểm của hồ bơi được thiết kế đặc biệt này. Vào ban đêm, nước phát triển trong bóng tối, làm sáng toàn cảnh.