logo

Thiết kế quy hoạch khu nghỉ dưỡng

Các khu nghỉ mát thành công kết hợp các thiết lập ấn tượng, lập trình sâu sắc, kiến ​​trúc lấy cảm hứng và một tầm nhìn lớn. Đối với mỗi dự án, các chi tiết là duy nhất nhưng các thành phần thiết yếu vẫn giữ nguyên
Donald đã là một phần của quá trình này ở tất cả các cấp. Công việc đã dao động từ phân tích và giải thích trang web đến lập kế hoạch năng suất và thiết kế khu phố. Đối với mỗi dự án, các quyết định đã được thông báo bởi một Tầm nhìn thống nhất và những cân nhắc thực tế cần thiết để đạt được sự phát triển thành công.
Các kế hoạch sử dụng đất đan xen các mục đích thương mại, dân cư và tiện ích, trong khi các kế hoạch năng suất thiết lập lợi nhuận đơn vị tiềm năng cho mỗi khu vực. Kết hợp lại, họ thiết lập mô hình và mật độ phát triển. Họ cũng thiết lập các khu vực và khu phố. Họ tạo ra một cảm giác về Địa điểm. Đây là một quá trình Donald hiểu rõ