logo

Thiết kế quy hoạch tổng thể khu vực đồi rộng

EA đã được giao nhiệm vụ phát triển một quy hoạch tổng thể cho một khu vực đồi rộng 380 mẫu Anh đến mũi phía bắc của St. Kitts như một phần của Chiến lược phát triển du lịch trên đảo.

EA đã đưa ra các đề xuất ’cứng và’ mềm cho làng nghệ nhân và các tài liệu minh họa và các nghệ sĩ ấn tượng để trình bày với Chính phủ. Việc thực hành đang làm việc với các kiến trúc sư địa phương để phát triển một ‘khu nghỉ mát làm việc’. Các nghệ nhân ở làng ’Village, sẽ cung cấp trọng tâm cho khu nghỉ mát, bao gồm phòng thu âm, học viện điện ảnh và khách sạn, spa, sân tennis, lều cá nhân và căn hộ chung cư. Đề án hiện đang trong giai đoạn lập kế hoạch bà