logo

THIẾT KẾ RESORT CONCEPTS

Trong hơn 25 năm, Resort Concepts đã được nhiều người biết đến như một trong những nhà phát triển ưu việt của quốc gia về các khu nghỉ mát sang trọng – bao gồm các khu vực chơi gôn, hồ và núi, các cộng đồng được quy hoạch tổng thể và các sản phẩm dân cư được khai thác. Chuyên môn của chúng tôi bao gồm lựa chọn / mua lại trang web, khái niệm và thiết kế dự án, quyền sử dụng đất, xây dựng dự án, tài trợ dự án, bán hàng và quản lý tài sản.
Các dự án được hoàn thành bởi các khái niệm Resort trong giai đoạn 25 năm này đã trở thành những tài sản hoạt động tốt nhất trên thị trường của họ và đã mang lại lợi nhuận tài chính cao cho các nhà đầu tư và chủ sở hữu tài sản. Đồng thời, những đặc tính độc đáo này đã trở thành những máy phát điện kinh tế đáng kể và những nơi tập hợp xã hội trong khu vực nghỉ dưỡng của họ. Sự lãnh đạo này đã tạo ra các cơ hội việc làm, mở rộng đáng kể cơ sở thuế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi cộng đồng địa phương.