logo

Ý tưởng sinh thái rất quan trọng trong khu nghỉ dưỡng

Thiết kế cảnh quan của khu nghỉ dưỡng đang rất cần thực hiện ý tưởng sinh thái mà nó có thể được thiết lập một cách xác thực là kết quả của sự phát triển bền vững liên quan đến ý tưởng định hướng con người. Sự phát triển nhanh chóng cộng với việc áp dụng hợp lý hệ sinh thái cảnh quan cung cấp cơ sở lý thuyết cho việc xây dựng khu nghỉ dưỡng kiểu mẫu. Sử dụng lý thuyết về sinh thái cảnh quan để hướng dẫn xây dựng cảnh quan của khu nghỉ mát có thể đảm bảo việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên của nó. Bài viết tìm hiểu các lý thuyết và cách tiếp cận cơ bản của thiết kế sinh thái cảnh quan khu nghỉ mát với trường hợp của Yangmei Island Resort và xây dựng ý tưởng kiểu mẫu thống trị trong quá trình thiết kế cảnh quan khu nghỉ dưỡng để thực tế đưa ý tưởng hướng đến con người, nhằm tạo ra một cảnh quan hài hòa và tối ưu hóa cảnh quan khu nghỉ mát.Việc đưa ý tưởng sinh thái vào sẽ giúp cho khu nghỉ duỡng thêm sống động .Đặc biệt nếu có cả cây và động vật sẽ làm chúng ta cảm thấy gần với thiên nhiên hơn, cảm thụ được không khí trong lành hơn.